0
Otázka
0,00 €
0
Košík
0,00 €
Načítava sa...
Načítava sa...
Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Dotaz a objednávka boli aktualizované! Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Položka nie je na sklade.
Ľutujeme, ale položka nie je na sklade.

Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument nadobúda platnosť 25. mája 2018. Predchádzajúcu verziu Pravidiel ochrany osobných údajov nájdete tu.

Spoločnosť Senetic s.r.o. ako vlastník online obchodu Senetic.sk robí všetko pre to, aby ochránil súkromie ľudí, ktorí používajú jeho stránku. V záujme dodržania zásady zákonného, spoľahlivého a transparentného spracovávania osobných údajov získaných cez online obchod bol prijatý dokument s názvom Zásady ochrany osobných údajov.

1. Termíny použité v Pravidlách ochrany osobných údajov znamenajú:

Senetic s.r.o., Senetic.sk, - Senetic s.r.o. so zaregistrovaným sídlom na adrese: Praha 1, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika.

Zákazník - spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý už vložil alebo ešte len má v úmysle vložiť objednávku alebo využíva iné služby online obchodu (ďalej tiež označovaný ako "Kupujúci").  

Spotrebiteľ - fyzická osoba vykonávajúca právne kroky, ktoré priamo nesúvisia s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.

Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá má podľa zákona spôsobilosť na právne úkony a vykonáva činnosti priamo súvisiace so svojou podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.

Zákaznícke konto (konto) - podstránka obchodu, kde zákazník okrem iného môže spravovať svoje osobné údaje, dostávať upozornenia o zmene stavu objednávky a tiež kontrolovať a spravovať vložené objednávky.

Online obchod Senetic.sk (ďalej tiež označovaný ako "Obchod" alebo "Online obchod") - je dostupný na internetovej stránke http://www.senetic.sk, prostredníctvom ktorej poskytovateľ služieb ponúka služby špecifikované v podmienkach a zákazník môže vkladať objednávky.

Podmienky - podmienky predaja pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku a poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového obchodu Senetic.sk.

Tovar - hmotná pohyblivá položka alebo nárok (napr. licencia), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy. 

Služba (služby) - objednávka, objednávka licencie alebo informačná ponuka, ako aj iné služby poskytované obchodom.

Objednávka - vyhlásenie vôle zákazníka predstavujúce ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Senetic s.r.o., ktorej cieľom je priamo uzavrieť zmluvu o predaji na diaľku cez internetový obchod s uvedením druhu a počtu tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

"Objednávka licencie - vyhlásenie vôle zákazníka predstavujúce ponuku na uzatvorenie kontraktu so spoločnosťou Senetic s.r.o. na licenciu softwaru, s cieľom priamo uzavrieť zmluvu o predaji na diaľku (predaj licencií) cez internetový obchod s uvedením druhu a čísla softwaru, na použitie ktorého sa licencia predáva.

"

Informačná ponuka - podaná zákazníkom prostredníctvom obchodného formulára, ktorý je k dispozícii v žiadostiach o ponuku, kde sa uvádza výrobok alebo softvér, ktorý je predmetom žiadosti, ako aj údaje o zákazníkovi potrebné na kontakt, uvedené vo formulári.

GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nastavenia (súkromia) - funkcia účtu, ktorá umožňuje užívateľovi používať vybrané služby na ich riadnu správu, vrátane nezávislej úpravy ich rozsahu a výberu preferencií týkajúcich sa ochrany ich osobných údajov

Používateľ - znamená subjekt, pre ktorý môžu byť služby poskytované elektronicky alebo s ktorým môže byť uzatvorená zmluva o sprostredkovaní elektronických služieb v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom.

2. Kto je správcom údajov?

Správca vašich osobných údajov v súvislosti s používaním služieb internetového obchodu je spoločnosť Senetic s.r.o. s registrovaným sídlom na adrese: Praha 1, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a vašich práv, kontaktujte nás. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zašlite na túto e-mailovú adresu: [email protected]

3. Aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom a na akom právnom základe?

Vzhľadom na skutočnosť, že poskytujeme rôzne služby pre používateľov nášho internetového obchodu, spracovávame vaše osobné údaje na rôzne účely, v rôznom rozsahu a na inom právnom základe, ktorý je uvedený v GDPR. Aby sme vám poskytli čo najtransparentnejšie informácie, rozdelili sme informácie podľa cieľa spracovania vašich osobných údajov.

3.1. Vytvorenie účtu a overenie používateľa v internetovom obchode

Rozsah údajov. Za týmto účelom spracovávame osobné údaje, ktoré ste poskytli v registračnom formulári pre internetový obchod. Sú nimi vaše meno, telefónne číslo, kontaktné údaje, e-mailová adresa a nastavené heslo.

Zákazníci môžu odoslať takzvanú informačnú ponuku na získanie informácií o dostupnosti, cene a vlastnostiach produktu. Ak chcete použiť túto funkciu, budete vyzvaní, aby ste uviedli svoje meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti. Zakaždým, keď nás kontaktujete telefonicky alebo e-mailom, použijeme informácie, ktoré poskytnete, aby sme odpovedali na vašu otázku.

Zákazníci si tiež môžu objednávať vybrané produkty. V prípade objednávky týchto produktov bude zákazník vyzvaný poskytnúť údaje potrebné na vykonanie kúpnej a predajnej zmluvy.

Právny základ. Nevyhnutnosť plniť zmluvu o poskytnutí služby účtu (článok 6  ods.1 písm. b nariadenia GDPR).

3.2. Služby, ktoré nevyžadujú vytvorenie konta

Druh služieb. Vaše osobné údaje spracovávame na poskytovanie služieb, ktoré nevyžadujú vytvorenie účtu, napríklad:

• odosielanie mailov s marketingovými a komerčnými informáciami,

• zobrazovanie reklám.

Rozsah údajov. Za týmto účelom spracovávame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity v obchode, ktorými sú: údaje o prezeraných produktoch a iných stranách v obchode, ako aj údaje o vašom zariadení a operačnom systéme, prehliadači, polohe a jedinečnom ID.

Právny základ. Náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR) spočíva v uľahčení využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.

3.3. Služby a funkcionality vyžadujúce vytvorenie konta

Typy služieb a funkcií. Vaše osobné údaje sú spracované tak, aby poskytli služby, ktoré vyžaduje tvorba účtu, ako napríklad vybavenie objednávky.

Rozsah údajov. Na tento účel spracovávame osobné údaje uvedené v registračnom formulári a údaje o vašej činnosti v internetovom obchode, ktoré sú: údaje o prehliadaných produktoch a iných stránkach v obchode, ako aj údaje o vašom zariadení a operačnom systéme, prehliadači, polohe a jedinečnom ID.

Poskytovanie niektorých údajov je predpokladom pre používanie jednotlivých služieb a funkcií účtu (povinné údaje). Náš systém automaticky označuje údaje. V dôsledku neposkytnutia týchto údajov nebudeme schopní poskytnúť určité služby a funkcie účtu. Okrem údajov označených ako povinné je poskytnutie iných osobných údajov dobrovoľné.

Právny základ. Nevyhnutnosť plniť zmluvu o poskytovaní služieb v súlade s podmienkami (článok 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR) a náš legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR) spočívajúce v uľahčení využívanie služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovanie funkčnosti týchto služieb.

3.4. Štatistiky používania jednotlivých funkcií obchodu uľahčujúcich používanie webových stránok obchodu a zabezpečenie IT bezpečnosti obchodu.

Rozsah údajov. Na tieto účely spracovávame osobné údaje súvisiace s Vašimi aktivitami v obchode, ako sú: navštívené webové stránky a podstránky obchodu a čas strávený na každom z nich, ako aj údaje o histórii vyhľadávania, vašej IP adresy, polohe, ID zariadenia a údaje o prehliadači a operačnom systéme.

Právny základ. Náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR) spočíva v uľahčení využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.

3.5. Zisťovanie, sledovanie a uplatnenie sťažností

Rozsah údajov. Na tento účel môžeme spracovať niektoré z vašich osobných údajov uvedených na účte, ako sú: meno, priezvisko, bydlisko, údaje o používaní našich služieb, ak sťažnosti vyplývajú zo spôsobu, akým využívate naše služby, iné údaje potrebné na preukázanie existencie sťažností, vrátane rozsahu utrpenej škody.

Právny základ. Náš legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR), spočívajúce v zisťovaní, sledovaní a uplatnení sťažností a obhajovaní proti sťažnostiam v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

3.6. Riešenie sťažností a žiadostí, odpovedanie na otázky

Rozsah údajov. Na tento účel môžeme spracovať niektoré z vašich osobných údajov poskytnutých v účte, ako aj údaje o používaní našich služieb, ktoré sú dôvodom sťažnosti alebo žiadosti a údajov obsiahnutých v dokumentoch pripojených k sťažnosti alebo žiadosti.

Právny základ. Náš legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR) spočíva v zlepšovaní funkčnosti poskytovaných služieb elektronicky a budovaní pozitívneho vzťahu so zákazníkom založeného na spoľahlivosti a vernosti.

3.7. Prieskum spokojnosti zákazníka

Rozsah údajov. Za týmto účelom spracovávame vaše osobné údaje vrátane údajov potrebných na spracovanie objednávky, ako aj vaše odpovede na otázky, ktoré sme pripravili, zahrnuté do prieskumov a formulárov použitých v prieskume spokojnosti.

Právny základ. Náš legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR) spočíva v zlepšovaní funkčnosti poskytovaných služieb elektronicky a posudzovaní spokojnosti so službami, ktoré poskytujeme.

4. Ako prispôsobujeme služby vašim záujmom a preferenciám?

Náš internetový obchod sa zameriava na čo najlepšie prispôsobenie všetkých marketingových správ a vašich záujmov a preferencií (profilovanie). Aby sme poskytli čo najviac transparentné informácie, nižšie popíšeme, čo profilovanie je.

4.1. Odporúčané produkty

Druh služieb. Odporúčané produkty sa vám zobrazia v obchode pred a po prihlásení, ako aj vo forme marketingových správ a posielané na poskytnutú e-mailovú adresu.

Rozsah údajov. Za týmto účelom spracovávame vaše osobné údaje poskytnuté počas vytvárania účtu a údaje súvisiace s vykonávaním objednávok, ako aj údaje o aktivite v obchode, zaznamenané a uložené prostredníctvom súborov cookies.

Profilovanie. Na základe získaných údajov vám ponúkame a prezentujeme najvhodnejšie marketingové správy.

Vyváženosť záujmov. Po zvážení našich a vašich záujmov, práv a slobôd sa domnievame, že prezentácia odporúčaných produktov a služieb v kombinácii s profilovaním nebude nadmerne narušovať vaše súkromie alebo nebude príliš zaťažujúce. Pri posudzovaní záujmov, práv a slobôd sme zohľadnili nasledujúce okolnosti:

a. odporúčané produkty sú nástroj, ktorý vám uľahčuje prístup k našej ponuke produktov a služieb tým, že prezentujete produkty, ktoré vás môžu zaujímať. To nám umožňuje predpokladať, že spracovanie osobných údajov za účelom odporúčania produktov a služieb je v súlade s vašimi primeranými očakávaniami;

b. prezentácia odporúčaných produktov a služieb, ako aj iné marketingové komunikácie a ich odosielanie na vašu e-mailovú adresu, je v súlade s vašimi primeranými očakávaniami, pretože ste vyjadrili svoju túžbu po takejto komunikácii podľa ustanovení o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami;

c. používame iba údaje o vašej činnosti v obchode. Máme záujem o to, aké produkty a služby hľadáte, ktoré sú predmetom vášho záujmu, a nie to, čo robíte na iných webových stránkach;

d. rešpektujeme vašu vôľu a uľahčíme vykonávanie práv. Za týmto účelom poskytujeme možnosť jednoducho odvolať súhlasy na prijímanie odporúčaných ponúk vo forme upozornení v mobilnej aplikácii, vo webovom prehliadači a v e-mailových správach v nastaveniach účtu (Nastavenia (Ochrana osobných údajov)) alebo v nastaveniach prehliadača ,

Právny základ. Náš legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR), ktorý spočíva v odporúčaní ponúk, ktoré môžu vyhovovať vašim preferenciám a záujmom.

4.2. Marketing našich výrobkov a služieb a naši zákazníci

Rozsah údajov. Na tento účel spracovávame vaše osobné údaje poskytnuté pri vytváraní účtu, zadávaní objednávky a údajov súvisiacich s vašou aktivitou v obchode, zaznamenané a uložené prostredníctvom súborov cookies. Údaje o činnosti sa týkajú najmä údajov, ako sú história vyhľadávania, kliknutia v obchode, návštevy hlavných stránok obchodu a ich podstránok, dátumy prihlásenia a registrácie, údaje o používaní konkrétnych služieb v obchode, histórii a aktivitách spojených s našou e-mailovou komunikáciou.

Profilovanie. Vyššie uvedené údaje používame na to, aby sme zladili marketingové informácie o našich produktoch a službách a našich klientoch, s tými, ktoré vás môžu zaujímať.

Remarketing. Aby sme vás mohli kontaktovať s našimi marketingovými správami mimo obchodu, využívame služby externých dodávateľov. Tieto služby spočívajú v zobrazovaní našich marketingových správ na iných webových stránkach ako v obchode. Na tento účel externí poskytovatelia služieb nainštalujú napríklad príslušný kód alebo pixel na stiahnutie informácií o vašej činnosti v obchode. Podrobnosti sú popísané v pravidlách cookies.

Právny základ. Náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR) spočívajúci v marketingu našich výrobkov a služieb, ako aj v oblasti výrobkov a služieb

Vyváženosť záujmov. Po zvážení nášho záujmu a vašich záujmov, práv a slobôd sme dospeli k záveru, že marketing v kombinácii s profilovaním nebude nadmerne narúšať vaše súkromie alebo nebude nadmerne zaťažujúci. Pri zvažovaní záujmov, práv a slobôd sme zohľadnili nasledujúce skutočnosti:

a. vyjadrili ste svoju túžbu dostávať marketingové správy na poskytnutú e-mailovú adresu, a preto sme predpokladali, že môžete primerane očakávať, že vám pošleme takéto správy;

b. používame iba údaje o vašej činnosti v obchode. Máme záujem o to, ktoré produkty a služby hľadáte a ktoré ponuky boli zaujímavé, a nie o to, čo robíte na iných webových stránkach;

c. rešpektujeme vašu vôľu a uľahčíme vykonávanie práv. Na tento účel poskytujeme možnosť ľahko odvolať súhlasy na prijímanie e-mailov v nastaveniach účtu (Nastavenia (Ochrana osobných údajov)) alebo v nastaveniach prehliadača.

5. S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Naše databázy sú chránené pred prístupom tretích strán. Údaje zozbierané počas registrácie alebo nákupu sa používajú na správne vykonanie objednávok, ako aj na sledovanie stavu objednávky a vykonanie zmien na žiadosť zákazníka pred jej odoslaním. Ak chcete realizovať zmluvu, internetový obchod Senetic.sk môže zdieľať vami poskytnuté údaje so subjektmi, ako sú:

5.1. Poskytovatelia služieb

Vaše osobné údaje sú prevedené poskytovateľom služieb, ktorých používame na riadenie služby. Poskytovatelia služieb, ktorým prenášame vaše osobné údaje v závislosti od zmluvných podmienok a okolností, podliehajú našim pokynom, pokiaľ ide o účely a metódy spracovania údajov (spracovatelia), alebo nezávisle určujú účel a metódy spracovania údajov (správcovia). Nájdete tu zoznam poskytovateľov, ktorých tu používame. Zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Spracovatelia údajov. Používame dodávateľov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje iba na základe našich pokynov. Poskytujú nám službu cloud hosting, online marketingové systémy, systémy na zobrazovanie webových upozornení typu push, odosielanie e-mailových správ, analýzu návštevnosti webových stránok, analýzu efektívnosti marketingových kampaní a podporu implementácie špecifických funkcií účtu.

Správcovia. Používame dodávateľov, ktorí nekonajú výlučne podľa našich pokynov a stanovujú ciele a metódy používania vašich osobných údajov sami. Poskytujú nám služby remarketingových kampaní a vykonávajú štatistické zisťovania.

Poloha. Naši dodávatelia majú sídlo najmä v Poľsku a ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), napr. v Írsku. Niektorí naši dodávatelia majú sídlo mimo EHP. Vzhľadom na prenos vašich údajov mimo EHP sme sa snažili zabezpečiť, aby naši dodávatelia zaručili vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Tieto záruky vyplývajú najmä z povinnosti uplatňovať štandardné zmluvné doložky prijaté Komisiou (EÚ) alebo z účasti na programe štítu ochrany súkromia, ktorý bol zavedený vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej programom Štít na ochranu osobných údajov EÚ-USA.

Máte právo požadovať kópiu štandardných zmluvných doložiek zaslaním žiadosti spôsobom uvedeným v bode 2 Pravidiel ochrany osobných údajov.

5.2. Štátne orgány

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené oprávneným štátnym orgánom.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

"Vaše osobné údaje sú uložené počas doby, kedy máte zriadený účet v internetovom obchode Senetic.sk na účely poskytovania služby účtu a súvisiacich funkcií a ďalších služieb v súlade so zmluvnými podmienkami, ako aj na marketingové účely. Po odstránení vášho účtu budú údaje anonymizované okrem nasledujúcich údajov: meno, e-mailová adresa, história objednávok a informácie o daných súhlasoch (tieto údaje uchováme po dobu 3 rokov od vymazania účtu na účely vybavovanie sťažností a nárokov súvisiacich s používaním našich služieb).

"

Vaše osobné údaje súvisiace s vykonávaním objednávok a licenčných príkazov v našom obchode sú uložené na obdobie vyžadované osobitnými ustanoveniami zákona, napr. daňové právo. Na konci tohto obdobia budú vaše údaje anonymné.

Osobné údaje zhromaždené pomocou súborov cookie uchovávame na obdobie zodpovedajúce životnému cyklu súborov cookies uložených v zariadeniach používateľov. Podrobné informácie o tom, ako používame súbory cookies, sú popísané v pravidlách cookies.

7. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Zabezpečujeme vykonávanie vašich práv uvedených nižšie prostredníctvom kontaktovania nášho e-mailu: [email protected]. Okrem toho môžete po prihlásení do obchodu vykonať vybrané zmeny v nastaveniach účtu v nastaveniach (Ochrana osobných údajov).

7.1. Právo zrušiť súhlas.

Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia GDPR máte právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý bol udelený v momente registrácie v obchode, ako aj počas používania konkrétnych služieb a funkcií ponúkaných v obchode. Zrušenie súhlasu nadobúda účinnosť odo dňa odvolania súhlasu. Odvolanie od súhlasu nemá vplyv na spracovanie, ktoré sme vykonali legálne pred takýmto odstúpením od zmluvy.

Odvolanie súhlasu nemá pre vás žiadne negatívne dôsledky. Môže však zabrániť tomu, aby ste pokračovali v používaní služieb alebo funkcií, ktoré môžeme legálne poskytnúť iba s vaším súhlasom.

7.2. Právo namietať proti používaniu osobných údajov

Podľa článku 21 nariadenia GDPR, máte právo namietať proti používaniu osobných údajov vrátane profilovania, ak ich spracujeme na základe nášho legitímneho záujmu, napr. v súvislosti s používaním odporúčaných produktov a služieb, ponúkaním našich produktov a služieb, udržiavaním štatistiky o využívaní konkrétnych funkcií služby a uľahčením používania obchodu, ako aj prieskumom spokojnosti.

Odstúpenie od prijímania odporúčaných produktov a služieb vo forme e-mailu, ako aj odstúpenie od prijímania marketingových správ týkajúcich sa našich produktov alebo služieb alebo našich klientov bude znamenať vašu námietku voči spracovaniu osobných údajov vrátane profilovania na tieto účely.

Ak je vaša námietka opodstatnená a nemáme žiadny iný právny základ na spracovanie vašich osobných údajov, odstránime údaje, ktorých spracovanie ste namietali.

7.3. Právo na vymazanie

Podľa článku 17 nariadenia GDPR, máte právo požadovať vymazanie všetkých alebo niektorých vašich osobných údajov. Každú žiadosť o vymazanie všetkých osobných údajov budeme považovať za požiadavku na vymazanie účtu.

Máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ak:

a. špecifický súhlas bol odvolaný v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracované na základe uvedeného súhlasu;

b. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

c. bola vznesená námietka voči používaniu údajov na marketingové účely;

d. bola vznesená námietka voči používaniu údajov na účely udržovania štatistík o využívaní služieb a prieskumov spokojnosti a námietka sa považuje za opodstatnenú;

e. osobné údaje sú spracovávané nezákonne.

Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov v súvislosti s námietkou voči spracovaniu alebo odvolaniu súhlasu si môžeme ponechať určité osobné údaje v rozsahu potrebnom na to, aby sme uplatnili alebo bránili naše nároky. Platí to najmä pre osobné údaje vrátane mena, priezviska, e-mailovej adresy a histórie nákupov, ktoré uchovávame na účely vybavovania sťažností a nárokov súvisiacich s vykonávaním objednávok.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa článku 18 nariadenia GDPR, máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov. V prípade, že takáto žiadosť bola podaná, nebudete môcť používať špecifické funkcie alebo služby, ktoré súviseli so spracovaním údajov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka, až kým sa žiadosť nevypracuje. Okrem toho vám nebudeme posielať žiadne správy, vrátane marketingových správ.

Máte právo požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov, ak:

a. bola spochybnená správnosť osobných údajov - používanie údajov bude obmedzené na čas potrebný na overenie ich správnosti, ale nie dlhšie ako 7 dní;

b. spracovanie údajov je nezákonné a požaduje sa, aby boli údaje obmedzené a nie vymazané;

c. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo použité, ale sú nevyhnutné na to, aby ste stanovili, sledovali alebo obhájili vaše nároky;

d. ak ste namietali proti používaniu takýchto údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie bude uplatňovať počas obdobia potrebného na overenie, či ochrana vašich záujmov, práv a slobôd prevažuje nad záujmami, ktoré sledujeme spracovaním vašich osobných údajov.

7.5. Právo na prístup dotknutej osoby

Podľa článku 15 nariadenia GDPR máte právo získať od nás potvrdenie o spracovaní vašich osobných údajov. Ak sú takéto údaje skutočne spracované, máte právo:

a. získať prístup k vašim osobným údajom;

b. získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách spracovaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov údajov, plánované obdobie uchovávania údajov alebo kritériá na určenie tohto obdobia, práva podľa nariadenia GDPR a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji takýchto údajov, o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a záruk uplatňovaných v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;

c. získať kópiu vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť svoje práva na prístup k údajom, obráťte sa na správcu údajov uvedeného v bode 2.

7.6. Právo na opravu

Podľa článku 16 nariadenia GDPR, máte právo požadovať, aby vám poskytnuté osobné údaje boli opravené (ak sú nesprávne) a boli doplnené (ak sú neúplné).

7.7. Právo na prenos údajov

Podľa článku 20 nariadenia GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli, a potom ich poslať inému správcovi údajov podľa vášho výberu. Môžete tiež požiadať o zaslanie vašich osobných údajov priamo inému správcovi, ak je to technicky možné.

Vaše osobné údaje pošleme ako súbor csv. Formát csv je bežne používaný, strojovo čitateľný formát, ktorý umožňuje odosielanie prijatých údajov inému správcovi údajov.

7.8. Ako dlho trvá vybavenie vašej požiadavky?

Ak žiadate o vykonanie vyššie uvedených práv, vyhovujeme tejto žiadosti alebo ju odmietame okamžite, a to najneskôr do 30 dní od jej prijatia. Ak však kvôli zložitému charakteru žiadosti alebo počtu žiadostí nebudeme môcť vybaviť vašu žiadosť do 30 dní, budeme sa s ňou zaoberať v priebehu nasledujúcich 60 dní a budeme vás informovať o plánovanom predĺžení tohto obdobia.

Z technických dôvodov potrebujeme vždy 48 hodín na aktualizáciu nastavení, ktoré si vyberiete v našich systémoch. Preto sa môže stať, že keď aktualizujete svoje systémy, obdržíte od nás e-mail informujúci z ktorých systémov ste sa odhlásili.

7.9. Nahlásenie sťažností, otázok a žiadostí

Môžete nám nahlásiť vaše sťažnosti, otázky a žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu práva na ochranu osobných údajov alebo iných práv udelených v rámci nariadenia GDPR, máte právo podať sťažnosť u generálneho riaditeľa pre ochranu osobných údajov.

8. Ako zabezpečujeme bezpečnosť vašich osobných údajov?

Vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Počas registrácie a prihlasovania, služby využívajú zašifrovaný prenos údajov (SSL), ktorý zabezpečuje ochranu údajov identifikujúc používateľov internetového obchodu a výrazne bráni tomu, aby neoprávnené systémy alebo osoby mohli získať prístup na účet klienta.

9. Ako používame súbory cookies?

Podrobné informácie o používaní súborov cookies nájdete v našich pravidlách cookies.

10. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť vyššie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov publikovaním nových pravidiel ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke. Budete informovaní o akýchkoľvek zmenách alebo dodatkoch príslušnými správami publikovanými na hlavných stránkach internetového obchodu a v prípade významných zmien vám môžeme zaslať aj samostatné upozornenia na uvedenú e-mailovú adresu.

Pravidlá ochrany osobných údajov neobmedzujú žiadne práva, ktoré môžete mať podľa Zmluvných podmienok alebo ustanovení platného práva.

Odporúčané pre Vás

Zostaňme v kontakte!
Pridajte sa k nášmu bulletinu a majte neustále aktuálne informácie o našich akciách a novinkách.

Kliknutím na možnosť „Prihlásiť na odber“ vyjadríte súhlas s príjmom marketingových informácií na svoju e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje bude spravovať spoločnosť Senetic s.r.o. so sídlom v Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie, ako aj namietať voči spracovaniu. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

Nesprávna mailová adresa.
Tato mailová adresa je už potvrdená.
Tato mailová adresa ešte nie je potvrdená.
Ďakujeme!
Skontrolujte si schránku prijatej pošty – dostanete od nás správu so žiadosťou o potvrdenie odberu bulletinu.
Spôsoby platby
Spôsoby doručenia tovaru
Certifikáty a ocenenia