0
Otázka
0,00 €
0
Košík
0,00 €
Načítava sa...
Načítava sa...
Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Dotaz a objednávka boli aktualizované! Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Položka nie je na sklade.
Ľutujeme, ale položka nie je na sklade.
Home Office Hardware

Huawei S310-48P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Podpora napájania cez Ethernet (PoE) 1U Šedá

Part number:

98012385

Model number:

S310-48P4X

EAN:

6901443450176

SKU: 1709422
682,00 € bez DPH
818,40 € s DPH
Dostupnosť:
11-20  ks.
Doprava:
utorok, 16. júla 2024
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9+
Cena doručenia od:  4,72 € Spočitat
Popis Konfigurácia produktu

Objavte podstatu sieťovej efektivity s Huawei Switch S310-48P4X , vzorovým modelom navrhnutým tak, aby spĺňal a prekračoval sieťové potreby súčasných podnikov. Model S310-48P4X nie je len prepínač; je to most do budúcnosti konektivity a rastu vášho podnikania.

Srdcom S310-48P4X je robustná sada 48 gigabitových ethernetových (GE) portov , z ktorých každý je pripravený poskytovať vysokorýchlostné sieťové pripojenia k množstvu zariadení. Táto škála portov zaisťuje, že sieť vášho podniku udrží vysoké objemy prevádzky s optimálnym výkonom a ponúka bezproblémový prevádzkový zážitok bez prekážok v podobe preťaženia dát.

S310-48P4X vylepšuje svoje už aj tak komplexné možnosti a obsahuje 4 10-gigabitové porty SFP+ , vytvorené pre podniky, ktorých operácie vyžadujú vysokokapacitné uplinky. Tieto porty umožňujú agregáciu aplikácií náročných na šírku pásma, čím zaisťujú plynulé a neprerušované služby pre dátové centrá, rozsiahle monitorovacie systémy a siete v areáli, ktoré vyžadujú robustnú a vysokorýchlostnú dátovú priepustnosť.

Huawei S310-48P4X je vybavený pokročilou funkcionalitou Layer 2 a Layer 3 a poskytuje všestranné riadenie prevádzky, komplexné funkcie zabezpečenia a možnosť škálovania podľa vyvíjajúcich sa potrieb vášho podniku. Tieto funkcie sú neoddeliteľnou súčasťou udržiavania odolného a flexibilného sieťového prostredia, ktoré je pripravené zvládnuť dynamickú povahu moderných digitálnych obchodných operácií.

Užívateľsky prívetivý dizajn S310-48P4X zaisťuje, že správa a konfigurácia sú dostupné a priamočiare, čo umožňuje správcom siete zefektívniť nasadenie a priebežnú údržbu. Záväzok spoločnosti Huawei k efektívnemu používateľskému zážitku je evidentný v rozsahu ich správcovských rozhraní, ktoré sú prispôsobené na zníženie zložitosti a zvýšenie produktivity.

Tento prepínač navyše robí krok smerom k environmentálnej udržateľnosti vďaka svojmu energeticky efektívnemu dizajnu, ktorý nielen znižuje spotrebu energie, ale aj minimalizuje uhlíkovú stopu vášho podnikania. Huawei S310-48P4X je teda dôkazom prevádzkovej dokonalosti bez kompromisov v oblasti ekologickej zodpovednosti.

Prepínač Huawei S310-48P4X predstavuje inteligentné sieťové riešenie, ktoré podnikom poskytuje bezkonkurenčný výkon a škálovateľnosť. Je to pozvánka pre podniky, ktoré chcú nielen držať krok, ale udržať si náskok v konkurenčnom prostredí digitálneho podnikania. Spojte sa s nami a zistite, ako môže byť S310-48P4X základným kameňom transformácie vašej siete a kľúčovým krokom k prepojenej a efektívnej budúcnosti.

Prehľad

Tabuľka 4-73 Základné informácie o S310-48P4X
Položka Podrobnosti
Popis S310-48P4X (48*10/100/1000BASE-T porty (380W PoE+), 4*10GE SFP+ porty, vstavané striedavé napájanie)
Číslo dielu 98012385
Model S310-48P4X
Prvá podporovaná verzia V600R023C00

Komponenty

Obrázok 4-26 Vzhľad S310-48P4X

1

Štyridsaťosem 10/100/1000BASE-T PoE+ portov

2

Štyri 10GE SFP+ porty

3

Jeden konzolový port

4

Jedno tlačidlo MODE

5

Jedno tlačidlo RST

UPOZORNENIE:

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia a resetovať zariadenie, podržte tlačidlo aspoň 6 sekúnd.

Ak chcete zariadenie resetovať, stlačte tlačidlo .

Resetovanie zariadenia spôsobí prerušenie prevádzky. Pri stlačení tlačidla buďte opatrní.

6

Zemná skrutka

POZNÁMKA:
Používa sa s uzemňovacím káblom .

7

Jack pre uzamykací popruh AC napájacieho kábla

POZNÁMKA:
Upevňovací popruh napájacieho kábla nie je dodávaný s vypínačom.

8

AC zásuvka

POZNÁMKA:

Používa sa s napájacím káblom striedavého prúdu .

Porty

Tabuľka 4-74 Porty na S310-48P4X
Port Typ konektora Popis Dostupné komponenty
Port 10/100/1000BASE-T RJ45 Elektrický port 10/100/1000BASE-T Ethernet odosiela a prijíma servisné dáta rýchlosťou 10/100/1000 Mbit/s.

ethernetový kábel

10GE SFP+ port SFP+ Optický port 10GE SFP+ Ethernet podporuje automatické snímanie do 1000 Mbit/s. Posiela a prijíma servisné dáta rýchlosťou 1000 Mbit/s alebo 10 Gbit/s.
 • Optické moduly GE eSFP
 • Optické moduly GE-CWDM eSFP
 • Optické moduly GE-DWDM eSFP
 • Medený modul GE SFP
 • 10GE SFP+ optické moduly
 • Optické moduly 10GE-CWDM SFP+
 • Optické moduly 10GE-DWDM SFP+
 • 1 m a 3 m SFP+ vysokorýchlostné medené káble
 • 10 m SFP+ AOC káble
 • 0,5 m a 1,5 m vyhradené stohovacie káble SFP+ (podporované stohovanie s nulovou konfiguráciou)
Konzolový port RJ45 Port konzoly je pripojený ku konzole na konfiguráciu na mieste.

Kábel konzoly

Indikátory a tlačidlá

Obrázok 4-27 Indikátory na prepínači
Tabuľka 4-75 Popis indikátorov na prepínači

Nie

Indikátor

názov

Farba

Postavenie

Popis

1

PWR

Indikátor napájacieho modulu

-

Vypnuté

Vypínač je vypnutý.

zelená

Pripravený

Napájanie je normálne.

2

SYS

Indikátor stavu systému

-

Vypnuté

Systém nebeží.

zelená

Rýchle blikanie

Systém sa spúšťa.

zelená

Pripravený

Počas fázy prípravy na spustenie systému svieti indikátor SYS trvalo zeleno, čo trvá maximálne 30 sekúnd.

zelená

Pomalé blikanie

Systém beží normálne.

Červená

Pripravený

Systém po registrácii nefunguje normálne alebo sa vygeneroval alarm ventilátora alebo alarm teploty.

3

MST

Indikátor zásobníka

-

Vypnuté

 • Ak nemeníte režim indikátora (predvolené): Prepínač je pohotovostný alebo podriadený prepínač v stohu alebo funkcia stohovania nie je na prepínači povolená.
 • Ak meníte režim indikátora: Nie je zvolený režim stohovania.

zelená

Pripravený

Je zvolený režim zásobníka. Prepínač je pohotovostný alebo podriadený prepínač v zásobníku a indikátory servisného portu zobrazujú ID zásobníka prepínača.

zelená

Blikanie

 • Ak nemeníte režim indikátora (predvolené): Prepínač je hlavný prepínač v stohu alebo samostatný prepínač so zapnutou funkciou stohovania.
 • Ak meníte režim indikátora: Je zvolený režim zásobníka. Prepínač je hlavný prepínač v zásobníku alebo samostatný prepínač a indikátory servisného portu zobrazujú ID zásobníka hlavného prepínača. Po 45 sekundách sa indikátory servisného portu automaticky vrátia do stavového režimu.

4

PoE

PoE indikátor

-

Vypnuté

Nie je zvolený režim PoE.

zelená

Pripravený

Je vybraný režim PoE a indikátory servisných portov zobrazujú stav PoE každého portu.

5

MODE

Tlačidlo prepínania režimu

-

-

 • Keď toto tlačidlo stlačíte raz, indikátory servisného portu sa zmenia na režim zásobníka a zobrazia sa ID zásobníka lokálneho prepínača.
 • Keď toto tlačidlo stlačíte druhýkrát, indikátory servisného portu sa zmenia na režim PoE a zobrazia stav PoE každého servisného portu.
 • Keď toto tlačidlo stlačíte tretíkrát, indikátory servisných portov sa obnovia do predvoleného režimu a zobrazia stav pripojenia a aktivitu prepojenia každého servisného portu.

Ak nestlačíte tlačidlo MODE do 45 sekúnd, indikátory servisného portu sa vrátia do predvoleného režimu. V tomto prípade je indikátor PoE vypnutý.

6

-

Indikátor elektrického servisného portu (jeden indikátor pre každý port)

Šípky ukazujú pozície portov. Šípka nadol označuje port v spodnej časti a šípka nahor označuje port v hornej časti.

Významy indikátorov servisných portov sa líšia v rôznych režimoch. Podrobnosti nájdete v tabuľke 4-76 a tabuľke 4-77 .

POZNÁMKA:

Ak dôjde k výpadku napájania na doske PCB zariadenia, indikátory posledných štyroch optických portov GE alebo 10GE na prednom paneli zariadenia cyklicky blikajú na zeleno v intervale 1 sekundy, pričom každý indikátor sa rozsvieti na 0,25 sekundy.

7

-

Indikátor optického servisného portu (dva indikátory pre každý port)

Každý optický port má dva jednofarebné indikátory. Ten naľavo je indikátor ACT (žltý) a ten napravo je indikátor LINK (zelený).

Šípky ukazujú pozície portov. Šípka nadol označuje port v spodnej časti a šípka nahor označuje port v hornej časti.

8

OBLAK

Indikátor cloudu

-

Vypnuté

Zariadenie nie je v stave správy cloudu.

Modrá

Rýchle blikanie

Zariadenie sa pripája ku cloudu.

Modrá

Pomalé blikanie

Zariadenie je v stave správy cloudu.

Modrá

Pripravený

Sieť je pripojená a VLAN pre správu zariadenia získa IP adresu.

Tabuľka 4-76 Popis indikátorov servisného portu v rôznych režimoch (jeden indikátor pre každý port)

Režim zobrazenia

Farba

Postavenie

Popis

Predvolený režim

-

Vypnuté

Port nie je pripojený alebo bol vypnutý.

zelená

Pripravený

Na porte bolo vytvorené spojenie.

zelená

Blikanie

Port odosiela alebo prijíma dáta.

režim zásobníka MST

-

Vypnuté

Indikátory portov nezobrazujú ID zásobníka prepínača.

zelená

Pripravený

Prepínač nie je hlavným prepínačom v zásobníku.

Ak indikátor portu stále svieti, číslo tohto portu je ID zásobníka prepínača.

zelená

Blikanie

Prepínač je hlavný prepínač v zásobníku.

Ak indikátor portu bliká, číslo tohto portu je ID zásobníka prepínača.

Režim PoE

-

Vypnuté

Port neposkytuje napájanie napájanému zariadeniu (PD).

zelená

Pripravený

Port poskytuje napájanie PD.

zelená

Blikanie

Výkon PD pripojeného k portu prekračuje výkonovú kapacitu portu alebo prah výkonu nakonfigurovaný na porte. Prípadne PD nespĺňa normy IEEE.

Tabuľka 4-77 Popis indikátorov servisného portu v rôznych režimoch (dva indikátory pre každý port)

Režim zobrazenia

Farba

Postavenie

Popis

Predvolený režim (indikátor LINK)

-

Vypnuté

Port nie je pripojený alebo bol vypnutý.

zelená

Pripravený

Na porte bolo vytvorené spojenie.

Predvolený režim (indikátor ACT)

-

Vypnuté

Port nie je pripojený alebo bol vypnutý, prípadne sa neprenášajú ani neprijímajú žiadne údaje.

žltá

Blikanie

Port odosiela alebo prijíma dáta.

Systém napájania

Prepínač má vstavaný AC napájací modul a nepodporuje zásuvné napájacie moduly. Zabudovaný napájací modul môže poskytnúť 380 W PoE napájanie, čo zaisťuje plné PoE napájanie na 24 portoch v súlade s 802.3af alebo na 12 portoch v súlade s 802.3at.

Systém odvádzania tepla

Prepínač má zabudované dva ventilátory pre nútené chladenie vzduchom. Vzduch prúdi z ľavej strany a výfuk z pravej strany.

Pri správnom fungovaní pri normálnej teplote zariadenie spĺňa požiadavky na hluk na úrovni stolových počítačov. Počas spúšťania zariadenia však môže byť rýchlosť ventilátora vysoká a hluk môže byť hlasný.

Tento obrázok zobrazuje iba smer prúdenia vzduchu a nezobrazuje skutočné zariadenie.

Technické špecifikácie

Tabuľka 4-78 Technické špecifikácie S310-48P4X
Položka Špecifikácia
Rozmery bez obalu (V x Š x H) [mm(in.)]

Základné rozmery (bez častí vyčnievajúcich z tela): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 palca x 17,4 palca x 8,66 palca)

Maximálne rozmery (hĺbka je vzdialenosť od portov na prednom paneli k častiam vyčnievajúcim zo zadného panela): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 palca x 17,4 palca x 8,94 palca)

Rozmery s balením (V x Š x H) [mm(in.)] 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 palca x 21,65 palca x 14,17 palca)
Výška podvozku [U] 1 U
Materiál podvozku Kovové
Hmotnosť bez obalu [kg(lb)] 3,24 kg (7,14 lb)
Hmotnosť s balením [kg(lb)] 4,29 kg (9,46 lb)
Typická spotreba energie [W] 49,44 W
Typický rozptyl tepla [BTU/hod] 168,69 BTU/hod
Maximálna spotreba energie [W]
 • Bez PoE: 64,7 W
 • Plné zaťaženie PoE: 462,80 W (PoE: 380 W)
Maximálny odvod tepla [BTU/hod]
 • Bez PoE: 220,76
 • Plné zaťaženie PoE: 1579,12
Statická spotreba energie [W] 34,04 W
MTBF [roky] 48,14 rokov
MTTR [hodiny] 2 hodiny
Dostupnosť > 0,99999
Hluk pri normálnej teplote (akustický výkon) [dB(A)] 49,3 dB(A)
Hluk pri normálnej teplote (akustický tlak) [dB(A)] 37,3 dB(A)
Počet slotov na karty 0
Počet napájacích slotov 0
Počet modulov ventilátorov 2
Uplink porty 4 x 10GE SFP+ porty
Downlink porty 48 x 10/100/1000BASE-T portov (380 W, PoE+)
Redundantné napájanie
Špecifikácia
Možnosti pripojenia
Počet RJ-45 Ethernet portov  Počet RJ-45 Ethernet portov
48
zobraziť viac
Typy RJ-45 Ethernet portov  Typy RJ-45 Ethernet portov
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
zobraziť viac
Inštalovaný SFP + počet modulov  Inštalovaný SFP + počet modulov
4
zobraziť viac
Konzolový port 
RJ-45
zobraziť viac
Siete
Podpora 10G  Podpora 10G
Áno
zobraziť viac
Bezpečnosť
DHCP vlastnosti 
DHCPv6 snooping
zobraziť viac
Dizajn
Inštalácia do Racku  Inštalácia do Racku
Áno
zobraziť viac
Formát  Formát
1U
zobraziť viac
Farba  Farba
Šedá
zobraziť viac
Základný materiál  Základný materiál
Kov
zobraziť viac
LED indikátory 
Áno
zobraziť viac
Kód medzinárodnej ochrany (IP)  Kód medzinárodnej ochrany (IP)
IP20
zobraziť viac
Výkon
Kapacita pamäti  Kapacita pamäti
1 MB
zobraziť viac
Pamäť typu Flash 
2000 MB
zobraziť viac
Sila
Napájací zdroj  Napájací zdroj
AC
zobraziť viac
Napájací zdroj v cene  Napájací zdroj v cene
Áno
zobraziť viac
Vstupné striedavé napätie  Vstupné striedavé napätie
100 - 240 V
zobraziť viac
Frekvencia vstupného striedavého napätia 
50/60 Hz
zobraziť viac
Spotreba elektrickej energie  Spotreba elektrickej energie
49,44 W
zobraziť viac
Spotreba energie (max)  Spotreba energie (max)
462,8 W
zobraziť viac
Napájanie cez sieť (PoE)
Podpora napájania cez Ethernet (PoE)  Podpora napájania cez Ethernet (PoE)
Áno
zobraziť viac
Celkový PoE rozpočet 
380 W
zobraziť viac
Prevádzkové prostredie
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)  Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)
-5 - 50 °C
zobraziť viac
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)  Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)
-40 - 70 °C
zobraziť viac
Odporúčaná prevádzková vlhkosť 
5 - 95%
zobraziť viac
Prevádzková nadmorská výška 
0 - 5000 m
zobraziť viac
Mimoprevádzková nadmorská výška 
0 - 5000 m
zobraziť viac
Hmotnosť a rozmery
Šírka  Šírka
442 mm
zobraziť viac
Hĺbka  Hĺbka
220 mm
zobraziť viac
Výška  Výška
43,6 mm
zobraziť viac
Údaje o balení
Šírka balenia  Šírka balenia
550 mm
zobraziť viac
Hĺbka balenia  Hĺbka balenia
360 mm
zobraziť viac
Výška balenia  Výška balenia
90 mm
zobraziť viac

Odporúčané pre Vás

Zostaňme v kontakte!
Pridajte sa k nášmu bulletinu a majte neustále aktuálne informácie o našich akciách a novinkách.

Kliknutím na možnosť „Prihlásiť na odber“ vyjadríte súhlas s príjmom marketingových informácií na svoju e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje bude spravovať spoločnosť Senetic s.r.o. so sídlom v Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie, ako aj namietať voči spracovaniu. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

Nesprávna mailová adresa.
Tato mailová adresa je už potvrdená.
Tato mailová adresa ešte nie je potvrdená.
Ďakujeme!
Skontrolujte si schránku prijatej pošty – dostanete od nás správu so žiadosťou o potvrdenie odberu bulletinu.
Spôsoby platby
Spôsoby doručenia tovaru
Certifikáty a ocenenia